آیا یک ساعت ورزشی واقعا لازم است؟

بخش عمده ای از این ها به نظر شخصی بستگی دارد. این طور نیست که مردم بدون ساعت ورزشی نمی توانند ورزش کنند. ساعت های ورزشی تنها به عنوان محصولات کمکی مورد استفاده قرار می گیرند تا ما را در تمرینات علمی تر کمک کنند و به ما اجازه دهند تمرینات بهتری را تجربه کنیم.

این می تواند شما را به یاد زمان ورزش خود را، آن را به شما بیش از حد ورزش نمی کند، و همچنین می تواند به شما یادآوری به ورزش به طور منظم به طوری که آن را تهدیدی برای سلامت شما ایجاد نمی کند.

آیا یک ساعت ورزشی واقعا لازم است؟
 
نظارت بر داده های ورزش، زمان بندی، شمارش گام، و اندازه گیری ضربان قلب، چه برای دوندگان حرفه ای و چه برای بازی های معمولی، هنوز هم می تواند اثر آموزش را بهبود بخشد، و می تواند با توجه به داده های نظارت شده تنظیم شود.

آیا یک ساعت ورزشی واقعا لازم است؟ برای اکثر ورزشکاران، ساعت های ورزشی لازم است،این فقط نگاه کردن به افکار همه است. فکر می کنم همیشه می تواند به من یادآوری کند و اجازه دهد هر روز به اندازه کافی ورزش کنم. بدون اون، زندگي من ممکنه اينقدر کامل ن باشه.